Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 22:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB600401
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 4

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 26 ส.ค. 2552 เวลา 11:57 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา