Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 0:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA300039
ชื่อข้อสอบ  : 

วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 17 ส.ค. 2552 เวลา 16:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา