Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 3:38 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPB600386
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 26 ส.ค. 2552 เวลา 9:54 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา