Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 12:00 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA100385
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 18:31 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา