Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 0:17 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA100037
ชื่อข้อสอบ  : 

วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 17 ส.ค. 2552 เวลา 15:41 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา