Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 7:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA200356
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 13:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา