Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 20:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPB400353
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 12:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา