Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 10:05 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA200348
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 11:23 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา