Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 21:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : pond42
pond42
รหัสข้อสอบ  : SCMA003462
ชื่อข้อสอบ  : 

ตารางธาตุ

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : มัธยมต้น
สร้างเมื่อ  : 1 ก.พ. 2554 เวลา 15:45 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา