Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 7:59 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300342
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ป.3 ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 10:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา