Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 6:01 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA100341
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 10:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา