Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 13:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPA100337
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุด 1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 10:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา