Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300335
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ป.3 ชุดที่6

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 25 ส.ค. 2552 เวลา 9:54 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา