Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 15:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ART
ART
รหัสข้อสอบ  : SCPB003308
ชื่อข้อสอบ  : 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ป.4-6

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ประถมปลาย
สร้างเมื่อ  : 13 พ.ย. 2553 เวลา 17:53 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา