Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 13:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : >PIMPLOY<
>PIMPLOY<
รหัสข้อสอบ  : SOMA103226
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 22 ก.ย. 2553 เวลา 13:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา