Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 22:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : LAPB603175
ชื่อข้อสอบ  : 

Present continuous tense

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 1 ก.ย. 2553 เวลา 16:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา