Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย. 2557 | 2:03 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : LAPB403151
ชื่อข้อสอบ  : 

Present simple tense

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 30 ส.ค. 2553 เวลา 10:54 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา