Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 1:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : LAPB403141
ชื่อข้อสอบ  : 

This, That, These, Those

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 27 ส.ค. 2553 เวลา 15:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา