Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 2557 | 19:45 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : drampra
drampra
รหัสข้อสอบ  : TEMB403103
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.4
สร้างเมื่อ  : 26 ก.ค. 2553 เวลา 19:33 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา