Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 10:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ครูเตี้ย
ครูเตี้ย
รหัสข้อสอบ  : MAPA103041
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่องจำนวนนับ1-10

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 5 ก.ค. 2553 เวลา 14:20 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา