Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 2:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA100300
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาคณิตศาสตร์ป.1 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 17:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา