Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 3:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA300294
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคม ชุดที่4 ป.3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 17:22 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา