Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 14:23 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ณัฐฎชัย
ณัฐฎชัย
รหัสข้อสอบ  : MAPA02909
ชื่อข้อสอบ  : 

คิดเลขเร็ว

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ประถมต้น
สร้างเมื่อ  : 19 มิ.ย. 2553 เวลา 20:08 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา