Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:35 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : อนุชนคริสเตียน
อนุชนคริสเตียน
รหัสข้อสอบ  : SOMA202905
ชื่อข้อสอบ  : 

ทวีปยุโรป

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 18 มิ.ย. 2553 เวลา 21:00 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา