Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : LAPB602899
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่7

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 18 มิ.ย. 2553 เวลา 17:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา