Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 22:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPB602889
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 18 มิ.ย. 2553 เวลา 10:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา