Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 22:32 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SCPB502879
ชื่อข้อสอบ  : 

วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 17 มิ.ย. 2553 เวลา 11:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา