Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 15:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB000286
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ประถมปลาย
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 16:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา