Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 4:19 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB400285
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคม ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 16:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา