Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 11:50 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPB402847
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 14 มิ.ย. 2553 เวลา 17:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา