Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 19:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ครูรุ่งกานต์
ครูรุ่งกานต์
รหัสข้อสอบ  : TEMB602785
ชื่อข้อสอบ  : 

คอมพิวเตอร์ ม.6

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 9 มิ.ย. 2553 เวลา 14:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา