Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 16:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : MAPA202753
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิตศาสตร์ ป.2 ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 4 มิ.ย. 2553 เวลา 14:50 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา