Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 8:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB400275
ชื่อข้อสอบ  : 

การดำรงชีวิตของพืช

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 15:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา