Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 6:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : HEPA202741
ชื่อข้อสอบ  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 3 มิ.ย. 2553 เวลา 14:02 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา