Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 10:07 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB600274
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 14:58 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา