Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 11:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPA102707
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ป.1 ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 2 มิ.ย. 2553 เวลา 11:24 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา