Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 16:49 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA300269
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 14:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา