Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB600266
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 14:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา