Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 22:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPA300265
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 14:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา