Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 22:59 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : แก๊ป
แก๊ป
รหัสข้อสอบ  : THMA02601
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบเข้าม.1

จำนวนข้อ  : 21 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 12 พ.ค. 2553 เวลา 11:49 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา