Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 2:38 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB500257
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคม ป.5 ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 21 ส.ค. 2552 เวลา 11:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา