Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 12:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ~ Y a m m y z a a ~
~ Y a m m y z a a  ~
รหัสข้อสอบ  : SOPA102431
ชื่อข้อสอบ  : 

แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา ป.1

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 19 เม.ย. 2553 เวลา 18:52 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา