Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 13:30 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPB400231
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 2

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 18:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา