Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 10:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : NnoeY ' nana :)
NnoeY ' nana :)
รหัสข้อสอบ  : THMA102307
ชื่อข้อสอบ  : 

กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 5 เม.ย. 2553 เวลา 12:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา