Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 11:30 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB600225
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคม ป.6 ชุดที่6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 17:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา