Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 16:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB000223
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดคำ

จำนวนข้อ  : 25 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ประถมปลาย
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 17:37 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา