Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 2:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SCPB602193
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มี.ค. 2553 เวลา 14:37 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา