Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 10:06 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SCPB602189
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มี.ค. 2553 เวลา 13:53 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา