Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 12:28 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SCPB602181
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ร่างกายของเรา ป.6 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มี.ค. 2553 เวลา 10:55 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา