Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 11:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : ARPA300218
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1

จำนวนข้อ  : 16 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 20 ส.ค. 2552 เวลา 16:57 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา